Information

2016

 

Generalforsamling 2016.

Højby Sj. d. 7. april 2016

Ifølge vedtægternes § 11 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

Torsdag d. 21. april 2015, kl. 16.00.

På Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning.

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag. Forslag vedlagt.

6. Valg til bestyrelse.

På valg er: Finn Nielsen, modtager genvalg.

Henrik Nordgaard Hanssen, modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.

10. Eventuelt.

Efter mødet vil der være spisning.

Tilmelding senest d. 15. april kl. 12.00. Tilmelding til spisning er bindende.

Tilmelding til kontoret på fodercentralen.

Mail: sj@pelsdyrfoder.dk eller tlf: 59 30 24 14

Med venlig hilsen

Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a.

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 1 – 2016

Information fra fodercentralen

Så er vi kommet godt i gang med 2016, vores foderproduktion er pt. ca. 10% højre end januar 2015.

Kostpris pr. skind produceret i 2015:

Omkostningen til foder pr. produceret skind i 2015, har for farmpanelet i gennemsnit kostet 129,32 DKK; hvilket er 6,78 DKK billigere end året før.

Farmpanel og telefonavisen

Farmpanelet holder et møde mandag den 29.02.2016, hvis du er interesseret i at være en del af farmpanelet er du velkommen til at tilmelde dig dette arrangement.

Tilmeldingen skal ske til undertegnet på mail: jil@pelsdyrfoder.dk

Telefonavisen er igen i gang pr. 28/1, under punkt 6. kan den gennemsnitlige foderfordeling for farmpanelets medlemmer aflyttes.

Plasmacytose

Vi kører stadig med en “smittetur”, hvor bilen efter turen bliver vasket og desinficeret. Der er ingen smittet farme på turen pt. der er tale om farme der er i kontrolzone. Vi krydser finger for der ikkekommer flere smittet farme på Sjælland.

Tilkørselsforhold / Aflæsserpladser

Fodercentralen opfordre  til at sørge for veje og aflæsserplader til/ved siloerne er faste og uden stort mudder/vandhuller, således vi kan sikre gode arbejdsforhold for chaufførerne, samt forbygge smittefare farmene imellem.

 

______________________________________________________________

 

2015

Plasmacytose på Sjælland.

Kære Avler

Som de fleste af jer nok allerede er bekendt med, har vi på Sjælland fået et bekræftet tilfælde af Plasmacytose.

Vi på Fodercentralen, blev informeret fredag eftermiddag, om mistanke. Og iværksatte derfor straks en procedure for håndtering af restfoder, samt rengøring af bilen, der havde været på pågældende farm.

Proceduren er:

  1. Destruktion af restfoder, samt skyllevand fra tank.
  2. Komplet rengøring af bilen, inkl. skærmekasser, kroge og hjørner der er svært tilgængelige, etc.
  3. Desinfektion af hele bilen.

Chaufføren bruger ca. 2½ – 3 timer på denne procedure.

Hvad gør vi så fremadrettet:

Da vi desværre i dag har fået bekræftet farmen er faldet, iværksætter vi yderlig foranstaltning for at hindre spredning af smitte.

Vi indsætter en ekstra bil til distribution i kontrolzonen, samt til smittet farm.

Levering til kontrolzonefarme sker først, og med farmen længst væk som første levering.

Efter sidste levering i kontrolzonen, køres til smittet farm

Ved hjemkomst til fodercentralen, forsætter vi vaskeprocedure beskrevet overfor.

Farmen bliver pelset ned i denne uge, men leveringen i kontrolzonen bibeholdes indtil, vi er sikre på der ikke er nogle af disse der er smittet.

Samtidig skal jeg fra pågældende avler (Kim Sørensen – Nordgaarden Svinninge), hører om nogle af jer har avlsdyr han kan købe efter han har saneret.

Kim kan kontaktes på tlf. 21261063

 

 

Leveringsplan jul og nytår 2015 Leveringsplan for julen 2015 kan findes Leveringsplan jul – nytår

 

Omlægning til vinterdistribution. Fra og med uge 48 2015 omlægges kørslen, således der bliver leveret 2 gange ugentligt. Kundeinfo findes her; Kunde info 17.11.2015

 

KOSTPRIS  pr. produceret skind 2013   136,10  kr.–  i  2014 137.36  kr. Der er brugt 44,09 kg. pr. skind. KOSTPRIS  pr. skind i 2015 forventes at komme til ligge omkring 145,00 kr. Ellers må vi nok i skrivende stund konkludere, at fremtiden kan være noget usikker for afsætning af skind. FARMPANELET  køre for fuld kraft. FODERPRODUKTIONEN  i 2014 har gået stabilt. Avlerkredsen melder også om et godt og nemt år.

Fosforsyre konserveret ensilage:

tilsættes foderet i juni/juli måned med henblik på at minimere urinsten. I forbindelse med budgettet, bedes oplyse antal avlsdyr. Vores nye frysehus er taget i brug. TRANSPORT  med kærre ser vi som en stor succes, de avlere der har fået leveret med kærre har taget godt imod os, og været meget positiv indstillet. I 2015 er der yderligere tage en  kærre i brug. Fra og med uge 50 leveres 2 gange ugentlig. se fremsendte kalender.