GDPR

  I forlængelse af den nye persondataforordnings (GDPR) ikrafttræden, orientering om, hvordan vi behandler og opbevarer dine data. Vi ønsker at gøre dig opmærksom på:

1. Vi er dataansvarlig – kontaktoplysninger på os

2. Vores formål med behandling af dine personoplysninger

3. Kategorier af personoplysninger

4. Modtager af dine oplysninger

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

6. Vores opbevaring af dine personoplysninger

7. Dine rettigheder som registreret

8. Klagevejledning til Datatilsynet

Ovenstående punkter er uddybet i det vedhæftede bilag 1. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a Bilag 1: vedhæftet nedenfor. 

Bilag 1

1. Vi er dataansvarlig – kontakt oplysninger

 På os Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på: Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a Gl. Nykøbingvej 201, Stårup 4573 Højby CVR-nr.: 19827186 Tlf.: 5930 2414 E-mail: sj@pelsdyrfoder.dk

2. Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Dine oplysninger bliver behandlet til de følgende specifikke formål:

2.1. Sende informations og nyhedsbreve (kan til enhver tid afmeldes, ved at kontakte os pr. mail).

3. Kategorier af personoplysninger Vi behandler oplysninger som eksempelvis:

o Navn

o Adresse

o CVR-nummer

o Bankoplysninger

o E-mailadresse

o Telefonnummer

o Evt. øvrige lignende, supplerende oplysninger

4. Modtager af dine oplysninger

Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a. videregiver f.eks. oplysninger til:

o IT samarbejdspartnere

o Øvrige ikke kommercielle samarbejdspartner omkring minkavl i Danmark. Eksempelvis Kopenhagen FUR rådgivning, og Dansk Pelsdyrfoder

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger som Sjællands Pelsdyrfoder A.m.b.a. indsamler stammer fra enten:

a. Den registrerede Eller b. Fra tredjepart

6. Vores opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne i den tidsperiode, hvor formålet med opbevaring af oplysninger er relevant.

7. Dine rettigheder som registreret

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Dine rettigheder er som følger:

o Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

o Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

o Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

o Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

o Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

o Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klagevejledning til Datatilsynet

Er du utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.